Alpagut Aykut Tüzemen
3D Tasarım ve Animasyon 
Motion Designer